Anbi Status

Documenten

BELEIDSPLAN ANBI 2022/2023/2024
Stichting Hart voor Zorgenhondjes

Inleiding:

De aanleiding voor het oprichten van de Stichting is gelegen in het feit, dat alle beheerders reeds een jaar samenwerkten op het gebied van het organiseren van veilingen voor het ondersteunen van broodfokhondjes.
Dat geld werd overgeboekt naar andere stichtingen. Wij kregen steeds vaker het verzoek om zelf hondjes op te vangen. Dat is de reden geweest voor de oprichting van de Stichting.
De instelling wenst de ANBI status te ontvangen, omdat donateurs van een ANBI hun giften fiscaal mogen aftrekken van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

Gegevens instelling:

De Stichting draagt de naam “Stichting Hart voor Zorgenhondjes”.
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76328074. Het RSIN nummer is 860590422.
De stichting is boekhoudkundig gevestigd te 6312 AH Ransdaal, gemeente Voerendaal, aan de Ransdalerstraat no. 2.
Het emailadres is: info@zorgenhondjes.nl
De beheerders van de stichting kunnen gecontacteerd worden met alle vragen omtrent onze stichting.

Beleid en strategie:

Opvang: Welke honden vangen wij op? Dit gaat van honden, gered uit de broodfok, tot honden waarvan het baasje niet meer kan of wil zorgen voor hen. Wij voorzien dan opvang bij één van onze opvanggezinnen (in Nederland én België) In het opvanggezin wordt de hond liefdevol opgevangen, tot hij klaar is voor adoptie. De duur van de opvang varieert uiteraard van hond tot hond, gemiddeld duurt dit 1 tot 3 maanden.
Daarnaast doen wij ook aan vakantieopvang, uiteraard tegen betaling.
Deze opbrengsten worden weer gebruikt om andere hondjes medisch te verzorgen.

Adoptie: Bij het opvanggezin krijgt de hond het nodige aangeleerd en wordt hij medisch in orde gemaakt. Indien nodig, worden de nodige operaties uitgevoerd. Castreren/steriliseren wordt (door ons) enkel gedaan, indien dit medisch noodzakelijk is. De persoon die adopteert wordt contractueel verplicht om de castratie/sterilisatie uit te voeren.
Aanmeldingen voor adoptie gebeuren via email, info@zorgenhondjes.nl
Hierin stelt u zichzelf uitgebreid voor: gezinssituatie, werksituatie, woonsituatie, andere huisdieren (ras/leeftijd), dagelijks wandelen, reden van adoptie, ervaring met herplaatsers, adres, telefoonnummer en emailadres.
Adoptie gebeurt via een herplaatsingsovereenkomst. De hond komt op naam van het nieuwe baasje te staan, maar ook ná de adoptie kan men ons steeds contacteren voor de nodige bijstand.

Doelgroep en beleid/strategie:

Het doel van onze stichting is, zoals hierboven reeds uitgebreid vermeld, de hondjes zo gezond mogelijk een kans geven op een nieuwe toekomst.
Dit proberen wij te bereiken door spullen te verkopen op onze online veiling via Facebook, het organiseren van wandelingen, donaties, het bezoeken van markten waar wij onze spullen te koop aanbieden, het laten doen van fotoshoots tegen betaling e.d. Wij benaderen daarnaast bedrijven om te doneren, in geld of in de vorm van spullen, waaronder hondenmandjes, riempjes, tuigjes, voer e.d.

Tot onze doelgroep behoren vooral de kleine gezelschapshondjes. We deinzen er ook niet voor terug om de grotere honden op te vangen, doch enkel indien wij daarvoor opvang kunnen vinden.

Werkzaamheden en activiteiten:

Alle werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis.
De werkzaamheden bestaan uit:
– het organiseren van wandelingen en andere evenementen
– het inkopen van spullen voor de verkoop op onze online veilingsite op Facebook;
– het versturen van de door leden gekochte spullen;
– het bezoeken van dierenartsen of klinieken ter ondersteuning van de hond en/of het opvanggezin;
– het bezoeken van asielen;
– het onderhouden van contacten met broodfokkers e.d.;
– het ophalen van hondjes uit de broodfok;
– het vervoer van de hondjes naar de opvanggezinnen;
– het houden van vergaderingen;
– het doen van huisbezoeken voor adoptanten en/of opvanggezinnen.

Deze werkzaamheden zijn zeer tijdrovend, maar noodzakelijk.

Bestuur:

Het bestuur van onze stichting bestaat uit:

– Ingrid Kuypers, voorzitter;
– Carlo Backes, penningmeester;
– Rudy Geldof, secretaris;
– enkele vrijwilligers;

Deze bestuursleden ontvangen geen beloning en verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis.

Een ander natuurlijk persoon of een rechtspersoon kan niet beschikken over de rekening van de stichting. Het rekeningnummer van de stichting is beveiligd door middel van een pincode, die enkel de bestuursleden in hun bezit hebben. Een pinpas is voorhanden, doch ligt veilig opgesloten in een kluis bij de secretaris. Bij een te verrichten betaling dienen minimaal twee bestuursleden te accorderen.

Financiële gegevens:

Aangezien de stichting eerst opgericht is aanvang november 2019 zal aan het einde van ieder boekjaar een financieel verslag worden gepubliceerd, waarbij het actuele saldo wordt vermeld.

Een prognose is moeilijk, de ene hond spreekt immers meer aan dan de andere en dat heeft veel invloed op de donaties en de verkoop van spullen.
In het boekjaar 2020/2021 is een omzet geweest van € 10.756,-. Het saldo per datum oprichting stichting bedroeg € 2.255,-. Het saldo per 31-12-2021 bedroeg € 3.868,-.

Contactgegevens

E-mailadres: info@zorgenhondjes.nl
Website: www.zorgenhondjes.nl
Postadres: Ransdalerstraat 2(6312 AH) te Ransdaal
IBAN nummer: NL44 BUNQ 2106 2204 13
RSIN / Fiscaal nummer: 860590422
UBN 6566335

Volg ons